Εταίροι Προγράμματος

Μάθετε περισσότερα για τις οργανώσεις που εμπλέκονται στο πρόγραμμα.

Auxilium

O Auxilium είναι ένας μη-κερδοσκοπικός σύνδεσμος έρευνας και ανάπτυξης με βάση το Graz της Αυστρίας και κύριο σκοπό την βελτίωση της πολιτιστικής και εκπαιδευτικής ανταλλαγής μεταξύ οργανισμών και ινστιτούτων στην Ευρώπη.  Από το 2004 ο Auxilium συμμετέχει σε έργα συνεργασίας και ανταλλαγής καθώς και στρατηγικές συνεργασίες στα πεδία της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της υγείας και των κοινωνικών επιστημών ούτως ώστε να υποστηριχθούν οι κύριοι στόχοι του συνδέσμου.  Κατά τη διάρκεια αυτή, ο Auxilium έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία και έχει χτίσει εμπειρογνωμοσύνη στον σχεδιασμό και την εφαρμογή διακρατικών Ευρωπαϊκών συνεργατικών έργων.  Ο Auxilium έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 45 Ευρωπαϊκά συνεργατικά έργα σε διάφορα χρηματοδοτημένα προγράμματα, στα οποία είχε κυρίως την ευθύνη παιδαγωγικής ανάπτυξης και ποιοτικής διαχείρισης του έργου. 

Contact information