E4 Animation Workshop Finland

Keväällä 2020 järjestetään nuorislle maahanmuuttajille kohdistettu Animation Workshop - tapahtuma.

Kukin kumppani tukee vasta koulutettuja kotouttamisjohtajia paikallisten verkostojen kehittämisessä. Tähän työpajaan osallistuu koulutuksen toteuttaneita kouluttajia, nuoria maahanmuuttajia, jotka ovat käyneet läpi Kotouttamisjohtajat - kurssin, sekä alueen maahanmuuttajia, jotka voivat tulevaisuudessa hyötyä  kehitetyistä kotouttamisresursseista.

Osallistujille esitellään digitaalisen työkalupakin sisältämät kansalais- ja sosiaalisen osaamisen kehittämisresurssit. Tähän tapahtumaan osallistuvat henkilöt tulevat saamaan syvällisen käsityksen projektista ja sen tuotoksista ja toimivat hankkeen kannattajina laajemmalla aikuisten ja yhteisön koulutuksen sekä maahanmuuttajien kotouttamisen aloilla ja paikallisissa maahanmuuttajayhteisöissä alueilla, joilla kumppanit sijaitsevat. Kumppanit toistavat nämä tapahtumat niin usein kuin on tarpeen vasta koulutettujen kotouttamisjohtajien tukemiseksi niiden mikroverkkojen perustamisessa.