E8 Projektin loppukonferenssi Saksassa

Loppukonferenssi pidetään kesäkuussa 2020. Partnerit kutsuvat Kotouttamisjohtajia esittämään omia kokemuksiaan projektista ja kaikki EXEMPLAR-hankekumppanien kehittämät tuotokset esitellään konferenssissa.

Tapahtuman päätavoitteena on kannustaa muita organisaatioita osallistumaan ja käyttämään kaikkia kehitettyjä resursseja.