IO3 - Täydennyskoulutusohjelma

Tämä täydennyskoulutusohjelma on suunnattu aikuis- ja yhteisökouluttajille ja etenkin maahanmuuttajien kanssa työskenteleville, kehittämään valmiuksia toteuttaa kotoutumiskoulutuksia. Tämä täydennyskoulutusohjelma soveltuu myös laajemmin kaikille kouluttajille, jotka ovat kiinnostuneita puuttumaan meneillään olevaan maahanmuuttajien kotoutumishaasteeseen.  

Täydennyskoulutuksessa esitellään uusi opetussuunnitelma ja valitun lähestymistavan taustalla oleva logiikka. Siinä käsitellään myös haasteita, joita kouluttajat voivat kohdata hyödynnettäessä  erilaisia online- ja vaihtoehtoisia oppimisympäristöjä ja pyritään tarjoamaan tukea, joka tarvitaan muissa kuin perinteisissä ympäristöissä työskenteleville ammattilaisille.

Koulutuksen laajuudeksi on suunniteltu 40 tuntia koulutusta, joka koostuu 25 tunnista luokka- tai työpajaohjausta ja 15 tunnista itseohjattua oppimista.

IO3 Täydennyskoulutusohjelma

Lataa

Katsele verkossa

IO3 Täydennyskoulutusohjelma Moduuli 1: Kotoutuminen ja minä

Lataa

Katsele verkossa

IO3 Täydennyskoulutusohjelma Moduuli 2: Kuinka olla hyvä kouluttaja

Lataa

Katsele verkossa

IO3 Täydennyskoulutusohjelma: käsikirja

Lataa

Katsele verkossa