IO3 - Program Doskonalenia Zawodowego

 

Zestaw zasobów, które obejmują wyniki intelektualne 1 i 2, stanowi znaczącą innowację pod względem dostępnego obecnie wsparcia integracji migrantów. Aby zapewnić maksymalne korzyści i wykorzystanie tych zasobów, zapewniony zostanie kompleksowy program doskonalenia zawodowego dla dorosłych i edukatorów społecznych. Edukatorzy społeczni i dorośli są jednym z kluczowych multiplikatorów w ramach projektu EXEMPLAR i dołożą wszelkich starań, aby mieć wszystkie narzędzia i wsparcie niezbędne do osiągnięcia pożądanego rezultatu.

Szkolenie doskonalące wprowadzi nowy program nauczania i logikę konsorcjum. Zajmie się także wyzwaniami, przed którymi stoją nauczyciele wymagający edukacji i szkolenia poprzez różnorodne środowiska uczenia się online i alternatywne, a także dołoży starań, aby zapewnić wsparcie niezbędne specjalistom pracującym w niekonwencjonalnych środowiskach. Będzie kłaść znaczący nacisk na wzmocnienie reputacji, profesjonalizmu i pozycji pracowników pierwszej linii, szczególnie w przypadku pracy w środowisku online, interaktywnym lub mieszanym. Szacuje się, że program szkolenia będzie obejmował 40 godzin szkolenia, na które składa się 25 godzin zajęć w klasie lub warsztatach oraz 15 godzin samodzielnego uczenia się.