E10 Workshop pro šíření výstupů v České Republice

červen 2020

Každý z partnerů zapojí některé ze svých vedoucích integrace, aby představili osobní reference a představí se celá řada produktů vyvinutých konsorciem EXEMPLAR. Zúčastní se minimálně 10 zástupců vzdělávání dospělých a integrace migrantů na úrovni vyššího vedení.
Hlavním cílem této akce bude povzbudit další organizace, aby se zapojily a využily celou sadu vyvinutých zdrojů.