E7 Warsztaty Animacji Polska

W 21 miesiącu odbędzie się impreza animacyjna z udziałem młodych migrantów.

Każdy partner będzie wspierać nowo wyszkolonych liderów integracji w rozwijaniu lokalnych sieci młodzieży migrującej. W warsztatach wezmą udział niektórzy  edukatorzy społeczni, którzy przeprowadzą  szkolenie, niektórzy młodzi migranci, którzy ukończyli program dla liderów integracji oraz młodzi migranci z okolicy, którzy mogliby skorzystać z zasobów integracyjnych opracowanych w przyszłości. W wydarzeniu tym weźmie udział co najmniej 20 osób, które zostaną zapoznane z zasobami rozwoju kompetencji obywatelskich i społecznych zawartymi w cyfrowym zestawie narzędzi. Osoby biorące udział w tym wydarzeniu pogłębią zrozumienie projektu i jego rezultatów oraz będą występować jako rzecznicy projektu w szerszych sektorach edukacji dorosłych i społeczności, integracji migrantów oraz w lokalnych społecznościach migrantów na obszarach, na których mieszkają partnerzy. Partnerzy będą powtarzać te wydarzenia tak często, jak to konieczne, aby wesprzeć nowo wyszkolonych liderów integracji w tworzeniu ich mikrosieci.