Partnerzy Projektu

Poznaj partnerów projektu

OŚRODEK SZKOLENIOWO-BADAWCZY INNEO

Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy INNEO to stowarzyszenie działające w Rzeszowie, którego głównym celem jest realizacja szkoleń i badań dla rozwoju społecznego i gospodarczego. Na początku INNEO działało lokalnie, realizując usługi takie jak wykłady, warsztaty i zajęcia w obszarze przedsiębiorczości i rynku pracy. Duża część tych działań prowadzona była w ramach programu Kapitał Ludzki z ramienia Europejskiego Funduszu Społecznego. Po dwóch latach aktywności na poziomie lokalnym i rozwinięciu sieci kontaktów stowarzyszenie zaangażowało się w projekty międzynarodowe.

Obecnie INNEO zaangażowane jest w realizację licznych projektów na poziomie krajowym i międzynarodowym. Stowarzyszenie posiada doświadczenie w realizacji projektów w ramach programów takich jak Młodzież w Działaniu, Program Szwajcarski, Erasmus+ KA1 i KA2. 

Nasz zespół składa się ze specjalistów bogatych w wiedzę i doświadczenie w różnych obszarach m.in. rynku pracy i przedsiębiorczości. Posiadamy również wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, ewaluacji i monitoringu, upowszechnianiu i wykorzystywaniu rezultatów, rozwoju kursów szkoleniowych (włączając tworzenie materiałów) oraz badań w obszarze rozwoju społecznego i gospodarczego.


Informacje kontaktowe

Adres e-mail
kontakt@inneo.pl