Partnerzy Projektu

Poznaj partnerów projektu

The Rural Hub

Stowarzyszenie The Rural Hub powstało z inicjatywy grupy specjalistów ds. edukacji, szkoleń i rozwoju obszarów wiejskich w odpowiedzi na wpływ kryzysu gospodarczego na małe wioski i miasteczka w Irlandii. Od momentu powstania w 2012 r. The Rural Hub zapewnia szeroki zakres szkoleń i programów rozwojowych lokalnym mieszkańcom. Specjalizujemy się w dziedzinie rozwoju społeczności i opracowaliśmy szereg lokalnych inicjatyw wspierających integrację społeczną młodzieży wiejskiej będącej w niekorzystnej sytuacji, społeczności migrantów i marginalizowanych starszych mieszkańców. Współpracujemy z tymi grupami, wykorzystując kreatywne podejścia i media cyfrowe w celu wspierania integracji społecznej wśród lokalnych społeczności w hrabstwie Cavan. Mamy rozwiniętą sieć interesariuszy z całego kraju, którzy wspierają naszą pracę. 

Informacje kontaktowe