Witaj!

EXEMPLAR to projekt finansowany z programu Erasmus +, trwający od września 2018 r. Do września 2020 r.

Na tej stronie znajdziesz więcej informacji na temat wydarzeń zorganizowanych w ramach projektu, opracowywanych przez nas zasobów oraz portal edukacyjny online.

Szybkie fakty na temat  projektu EXEMPLARS

Projekt ma na celu wspieranie nabywania kluczowych kompetencji obywatelskich i społecznych oraz przyspieszenie integracji imigrantów w ich społecznościach poprzez program Young Leadation Leaders - program nauczania.

Dla kogo

Migranci, pracownicy pierwszej linii zajmujący się edukacją dorosłych i społeczność, a zwłaszcza osoby pracujące w organizacjach wspierających migrantów

Zajęcia

  • Opracowanie materiałów szkoleniowych, aby wyszkolić młodych imigrantów do pełnienia roli liderów integracji i wzorów do naśladowania w społecznościach migrantów.
  • Stworzenie szkolenia dla pracowników ,pierwszej linii dla dorosłych, i pracowników edukacji społeczności. 
  • Stworzenie   zasobów do nauki w celu wsparcia szkolenia                                                           
  • Utworzenie środowiska edukacyjnego online, aby hostować opracowane zasoby

Wydarzenia

Warsztaty dla  pracowników pierwszej lini oświaty i edukacji społecznościowej wiosną 2020 r
Trzydniowe szkolenie Trenerów - sesja dla 2 trenerów na Cyprze

Rezultaty

Młodzi liderzy integracji - program szkolenia, w tym materiały cyfrowe do szkolenia w klasie i online oraz szkolenia doskonalące dla dorosłych i wychowawców społecznych.