E8 Końcowa Konferencja Międzynarodowa Niemcy

To wydarzenie krajowe odbędzie się w M22. Każdy partner zaangażuje część swoich liderów ds. Integracji w celu przedstawienia osobistych opinii i zostanie zaprezentowany pełny pakiet produktów opracowany przez konsorcjum EXEMPLAR. Udział weźmie co najmniej 10 przedstawicieli edukacji i integracji migrantów na wyższym szczeblu kierowniczym.

Głównym celem tego wydarzenia będzie zachęcenie innych organizacji do współpracy i wykorzystania pełnego zestawu opracowanych zasobów.