Πύλη Μάθησης

Το διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης

IO3 - Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Κατάρτισης

Αυτοκαθοδηγούμενη ηλεκτρονική μάθηση

1 μάθημα

Αυτοκαθοδηγούμενη ηλεκτρονική μάθηση

0% completed

IO1 - Πρόγραμμα Σπουδών Ηγετών Ενσωμάτωσης

8 Μαθήματα

Ενότητα 1: Η Ένταξη και Εγώ

0% completed

Ενότητα 2:Διαπολιτισμική Ευαισθητοποίηση

0% completed

Ενότητα 3: Αποτελεσματική Επικοινωνία

0% completed

Ενότητα 4: Αυτοφροντίδα

0% completed

Ενότητα 5: Στρατηγικές Εμπλοκής

0% completed

Ενότητα 6: Διευκολύνσεις Ομάδων

0% completed

Ενότητα 7: Διαχείριση Μικρών Δικτύων

0% completed

Ενότητα 8: Τεχνολογίες Πληροφοριών και Κοινωνικά Μέσα

0% completed

Self-directed learning resources GR

1 μάθημα

M1: Χαρτογραφώντας ευκαιρίες για την εκπαίδευση ενηλίκων μεταναστών στην Κύπρο και άλλες τρεις Ευρωπαϊκές χώρες ως μέσο για την προώθηση τη

0% completed

IO2 - Εργαλειοθήκη Πόρων Ενσωμάτωσης

12 Μαθήματα

Communicating effectively

0% completed

Cultural literacy

0% completed

Having a global perspective

0% completed

Ποιες Υπηρεσίες είναι Διαθέσιμες;

0% completed

Η ΕΕ και τα Προνόμια της

0% completed

Απόκτηση Φωνής σε μια Νέα Κοινότητα

0% completed

Εικονικές Νέες Κοινότητες

0% completed

Συμμετοχή σε μια Νέα Κοινότητα

0% completed

Υπερφόρτωση πληροφοριών και πώς να την αντιμετωπίσετε

0% completed

Telling it like it is

0% completed

Understanding our cultural heritage

0% completed

Your own past is important

0% completed