Εταίροι Προγράμματος

Μάθετε περισσότερα για τις οργανώσεις που εμπλέκονται στο πρόγραμμα.

JUGEND- & KULTURPROJEKT E.V.

Ο οργανισμός Jugend- & Kulturprojekt e.V. (JKPeV) δημιουργήθηκε το 2004 στο Dresden και εστιάζει στην Εκπαίδευση, στην Τέχνη και στον Πολιτισμό. Διοργανώνουμε διεθνή, περιφερειακά και τοπικά έργα που έχουν κοινωνικό αντίκτυπο, προωθούν την ποικιλομορφία και την ένταξη, και καλλιεργούν την ενεργό συμμετοχή και την εμπλοκή στα κοινά.  Μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, στοχεύουμε στην ανάπτυξη των «ήπιων» δεξιοτήτων των νέων και των ενηλίκων, στην προώθηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας μέσω μη-τυπικών μεθόδων μάθησης.  Οι εκδηλώσεις τέχνης και πολιτισμού του JKPeV περιλαμβάνουν διεθνείς και τοπικούς καλλιτέχνες.
Προτεραιότητά μας είναι η ένταξη, συμμετοχή και ενσωμάτωση νέων ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες, μεταναστών και προσφύγων μέσω της διαπολιτισμικής ανταλλαγής, εργαστηρίων τέχνης και δραστηριοτήτων μη-τυπικής μάθησης.

Διοργανώνουμε σε διεθνές και τοπικό επίπεδο Έργα, Εκδηλώσεις και Εργαστήρια για νέους και ενήλικες εστιάζοντας στην πολιτιστική καλλιέργεια της πόλης του Dresden και της Σαξονίας, προωθώντας παράλληλα την πολιτιστική ποικιλομορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Εκπαιδευτές και συμμετέχοντες από το εξωτερικό στα τοπικά μας έργα ενδυναμώνουν έναν διαπολιτισμικό διάλογο στην καρδιά ενός ήδη περιβόητου καλλιτεχνικού χώρου -  το Dresden- και από την άλλη, συμπεριλαμβάνοντας τοπικούς πολίτες στις εκδηλώσεις του εξωτερικού προσφέρει στην πόλη μια φρέσκια προοπτική σε προβλήματα και μια αίσθηση ένταξης σε μια μεγαλύτερη ομάδα – την Ευρωπαϊκή. 

Σχετικά με τον σκοπό μας, εστιάζουμε στην καλλιέργεια διεθνών, διατομεακών, και διεπιστημονικών συνεργασιών στο και στην ΕΕ μέσω της παροχής Εκπαιδεύσεων και Σεμιναρίων στην Εργασία στον τομέα της Νεολαίας, στην Επιχειρηματικότητα και στα Ψηφιακά Μέσα κάθε χρόνο με διεθνείς συμμετέχοντες και εκπαιδευτές.  Οι Δημόσιες Εκδηλώσεις προσφέρουν την ευκαιρία σε όλους τους πολίτες εκάστοτε πόλης να γνωρίσουν τις πνευματικές και καλλιτεχνικές προσεγγίσεις ατόμων από άλλες χώρες, προωθώντας έτσι τον διεθνή διάλογο σε κοινά ζητήματα. 

Πέραν από Εκπαιδευτικές Συνεδρίες και Σεμινάρια, ο JKPeV προσφέρει επίσης την ευκαιρία στους νεαρούς ενήλικες να εμβαθύνουν περαιτέρω σε αυτόν τον πολιτιστικό και εκπαιδευτικό διάλογο προσφέροντας δυνατότητες πρακτικής άσκησης και εθελοντισμού στον οργανισμό μας. Η εργασία στο κέντρο μιας τέτοιας πολιτιστικής δραστηριότητας επιτρέπει στους συμμετέχοντες – τόσο σε ντόπιους όσο και σε ξένους - να κατανοήσουν καλύτερα τις δυνατότητες, τις ευκαιρίες και την πολιτισμική πολυμορφία που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Jugend- & Kulturprojekt έχει οργανώσει και υλοποιήσει διεθνή προγράμματα από το 2007. Όλα τα έργα που υλοποιήσαμε βασίζονται σε μεθόδους μη τυπικής μάθησης και προάγουν αξίες όπως η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η αλληλεγγύη.

Contact information

διεύθυνση e-mail
info@jkpev.de