Εταίροι Προγράμματος

Μάθετε περισσότερα για τις οργανώσεις που εμπλέκονται στο πρόγραμμα.

ALIANCE LEKTORU a KONZULTANTU

Η αποστολή του οργανισμού είναι να στηρίξει νέες μεθόδους και μορφές εκπαίδευσης, να υποστηρίξει εκπαιδευτές και επαγγελματίες που εργάζονται στην εκπαίδευση, αλλά και να προσφέρει στην εθνική και διεθνή δικτύωση μεταξύ επαγγελματιών και υπηρεσιών για την κοινότητα. Είμαστε ένα δίκτυο περισσότερων από 400 επαγγελματιών και εμπειρογνωμόνων (καθηγητές, σύμβουλοι, κοινωνικοί σύμβουλοι, ψυχολόγοι, ηγέτες σεμιναρίων και επαγγελματίες σε εταιρείες) που καλύπτουν ολόκληρη την Τσεχική Δημοκρατία. Τους παρέχουμε προγράμματα κατάρτισης, εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικά εργαστήρια που τους βοηθούν να αποκτήσουν προσόντα, ικανότητες και ειδικές πρακτικές δεξιότητες. Διοργανώνουμε σε τακτική βάση συνέδρια, σεμινάρια, προγράμματα κατάρτισης, εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώσεις για τα μέλη μας και τους συναφείς επαγγελματίες του Erasmus + για να αποκτήσουν προσόντα, ικανότητες και ειδικές πρακτικές δεξιότητες. Η ALK συμμετέχει τακτικά σε εθνικά και διεθνή προγράμματα με επίκεντρο τη δια βίου μάθηση, τις εκπαιδευτικές μεθόδους, την ηλεκτρονική μάθηση, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ειδικές μεθόδους συμβουλευτικής παροχής, προγράμματα ένταξης κλπ.

Contact information