Εταίροι Προγράμματος

Μάθετε περισσότερα για τις οργανώσεις που εμπλέκονται στο πρόγραμμα.

OŚRODEK SZKOLENIOWO-BADAWCZY INNEO

INNEO - Creative Development Studio είναι ένας οργανισμός που δρα στο Rzeszow (Πολωνία). Ο INNEO ιδρύθηκε με πρωτοβουλία 20 ατόμων που αποφάσισαν να εργαστούν για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την κοινωνική ανάπτυξη. Για σχεδόν δύο χρόνια πριν την εγγραφή του, ο INNEO ενήργησε ως απλό σωματείο, διεξάγοντας δραστηριότητες όπως διαλέξεις, εργαστήρια και μαθήματα σε διάφορα θέματα. Ο κύριος στόχος του οργανισμού είναι η παροχή εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνας για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Το προσωπικό του INNEO αποτελείται από μέλη με γνώση και εμπειρία σε διάφορα πεδία, π.χ. τον πολιτισμό και την τέχνη, την επιστήμη και την επιχειρηματικότητα. Παρά το γεγονός ότι ο INNEO είναι ένας νέος οργανισμός, έχει δίκτυο επαφών, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Contact information

διεύθυνση e-mail
kontakt@inneo.pl